Dagsorden for V6 venners generalforsamling

Generalforsamling i Foreningen V6`s Venner

Onsdag d. 30. 3. 2016   kl. 19:30 på museet    

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af det  reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag/fremsatte forslag
 5. Valg af bestyrelses medlemmer, genvalg kan finde sted
  (Hanne bøj ,Jens Qvistgaard og Gitte er på Valg)
 6. Valg af 2 revisorer .:
 7. Fastsættelse af det årlige kontingent :
 8. Orientering om aktiviteter i 2015   :servering af øl/ vand & sandwich
 9. Eventuelt   : oprensning  af sejlrende v.    fiskeriforeningen