IK Vest indkalder til generalforsamling

Generalforsamlingen er onsdag den 13. marts kl. 19:00 på Nymindegab Camping. Dagsordenen ifølge vedtægterne. Ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før. Klubben vil være vært ved lidt at spise og drikke efter generalforsamlingen.

Tilmelding kan foregå til enten Rene eller John Lund på tlf:

Rene: 91 54 75 91

John Lund: 23 37 37 72