Indkaldelse til generalforsamling 2016

Sæt kryds i kalenderen den 22. Januar 2016, vi skal på Nymindegab Kro

Program

Kl. 18.00: Informationsmøde omkring Nymindegab lokalvarme
Kl.19.00: Fællesspisning
Kl. 20.00: Ordinær generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning: (Søren Rotbøl)
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab: (Leif Jespersen)
  4. Valg af bestyrelses medlemmer

På valg er:

Mike Stage ( modtager genvalg)
Poul Erik Jensen ( modtager genvalg)
Lone Steffensen (suppleant) ( modtager genvalg)

  1. Valg af revisor

På valg er:
Flemming Kjerkegard ( modtager genvalg)

Eventuelt:

Efter endt generalforsamling, spiller vi traditionen tro bankospil.
Aftenen rundes af med almen hygge

Venlig hilsen

Bestyrrelsen Nymindegab Borgerforening