Referat af status møde for Arbejdsgrupperne

Referat af statusmøde for arbejdsgrupperne den 08. februar 2016 på Nymindegab Museum

Ordstyrer: Anders Bækdal
Referent: Lis Kruchov/Birthe Jensen
Der var fremmødt 10 personer.
Tovholderne fortalte om planer og visioner og gav status over igangværende arbejder.

Byen – En levende forbindelse, ved Søren Rotbøl Jepsen

 • Legeplads i østlig ende af byen
 • Æblestien, træer doneres af Varde Kommune (Varde-æbler)
 • Fartdæmpende foranstaltninger
 • Torv omkring museet med maritim kunst
 • Juleudsmykning, arv fra Varde
 • Genetablering af det gamle havnemiljø
 • Stort anker opstilles ved kroen (genbrug)

Lejren På grænsen til kamp, ved Kaj Jensen

 • Holde liv i de gamle kampvogne  – 6 til 8 mand samles hver tirsdag på værksted
 • Museum evt. med blikfang til amtsvejen

KystenDen autentiske badeferie, ved Vagn Kruchov

 • Bygge og opstille 10 stk. badehuse på stranden. I samarbejde med Varde Kommune sendes ny dispensationsansøgning, da første forsøg var et nej.

Gabet Et godt udgangspunkt, ved Leif Jespersen

 • Uddybning af sejlrende i fjorden. Har fået tilsagn fra Ringkøbing/Skjern kommune om betaling af forundersøgelse og er i gang med at søge penge fra fonde.
 • Boardwalk, evt. som afløser for trampestien til Esehusene. Kystdirektoratet skal ind over sammen med Varde og Ringkøbing/Skjern Kommuner.

Plantagen Stier og udsigtspunkter, ved Poul Erik Jensen

 • 2 stier er udvalgt og afmærket sammen med Naturstyrelsen som gul og rød rute. Navneskilte og kort mangler, skal leveres af Naturstyrelsen.
 • Hattebjerget – udsigtspost/platform er etableret. Stien op skal udbedres og der mangler skiltning ved foden. Der vil blive indvielse af platformen på et tidspunkt.

Afsluttende bemærkninger om fremtidsplaner:

Plantage – bænke op ved Grinebjerg ud mod vest

                    Kort og navneskilte over stier skal leveres af Naturstyrelsen.

Gabet – Leif vil gerne videre med boardwalk sammen med Vagn, og foreslår et besøg i Janderup Ladeplads.

Byen – Søren ønsker hjælp til havneområdet, den store bro trænger til at blive renoveret.
Hjørnegrunden ved Vesterlundvej – der skal harves og samles sten op.
Vi håber på nogle frivillige hænder et par timer en lørdag formiddag i foråret.  Derefter vil der blive tromlet og sået græs, så området bliver pænt og nemt at holde, og der vil blive stillet borde og bænke op.

Nymindegab, den 11. februar 2016