Skt. Hans d. 23. Juni 2015

Så er det snart ved at være tid til Skt. Hans 2015 – ses vi?

 

kl. 18:30 – Ved fjorden
Bål og grill med gratis snobrød til børnene.
Køb pølser og brød og grill selv, eller køb den færdige vare.
Hekse og trolde.
Se “gafprammene” i vandet og prøv en tur.
“Tag åretag med havbåden” og prøv at ro.
“Christie Cleek” underholder og hygger hele aftenen.

kl. 19:00 – I Nymindegablejren
Ringkøbinggarden underholder.
Ringkøbinggarden marcherer til fjorden.

kl. 20:00 – Ved fjorden
Velkomst ved oberstløjtnant Finn Prip Pedersen, Hjemmeværnsskolen.
Bålet tændes.
Helle M. Mikkelsen, næstformand ved PROVARDE (Vardes erhvervs- og turistråd) holder årets båltale.
Midsommervisen med Ringkøbinggarden.
Afslutning ved Søren Rotbøl Jepsen, Nymindegab Borgerforening.

Arrangører
Hjemmeværnsskolen
Nymindegablejren
Nymindegab Borgerforening