Status på kraftvarme

Status på Nymindegab kraftvarme!
Kraftvarmeværket i Nymindegablejren, står nu færdig, og klar til idriftsættelse. Arbejdsgruppen har været på besøg, og se på anlægget, og det ser alt sammen rigtigt godt ud. Hele anlægget er dimensioneret til at byen kan kobles på, også selvom der ikke forlægger en formel aftale. Det håber vi selvfølgeligt snart at få i hus.
Vi har nu indgivet officiel ansøgning på 8 mio. kr. til Varde kommune, på etablering af fjernvarme net i Nymindegab. Tillige har vi indsendt formel ansøgning til forsvaret, om vort fremtidige samarbejde.
Vi har de positive briller på og regner med det hele flasker sig, så vi allerede i det kommende år, kan opvarme vore huse med billig & grøn energi.

På arbejdsgruppens & borgerforeningens vegne