Vores Ansøgning til Årets Landsby 2016

✮ Se original dokumentet her ✮

Nymindegab “Årets landsby 2016”

Nymindegab ansøger hermed om at blive “Årets Landsby 2016”

Nymindegab er en by i Sydvestjylland med 229 indbyggere (2015), beliggende 24 km syd for Hvide Sande, 8 km nordvest for Nørre Nebel og 31 km nordvest for Varde. Byen hører til Varde Kommune og ligger i Region Syddanmark. Nymindegab hører til Lønne Sogn, og Lønne Kirke ligger 4 km sydøst for byen på vejen til Nørre Nebel.

Nymindegab ligger på klinten øst for Nyminde Strøm, Ringkøbing Fjords gamle udløb. Vest for strømmen ligger den sydlige ende af landtangen Holmsland Klit, der afgrænser fjorden fra Vesterhavet. På en halvø i fjorden nord for byen ligger en af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Nordeuropa, fuglereservatet Tipperne.

 

Nymindegab har et blomstrende foreningsliv, ført an af Nymindegab borgerforening som samler byens borger og andre foreninger. Borgerforeningen står bl.a. bag Sankt Hans festen, strandrensning samt Nymindegab byfest, foreningens generalforsamling i januar er altid et tilløbsstykke for borgerne i Nymindegab. Nymindegab borgerforenings kommercielle pendant er NPU, Nymindegab projektudvikling, der varetager drift og vedligehold af Nymindegab strandpavillon

Projektet “Nymindegab strandpavillon” drives i dag af ca. 20 frivillige fra byen, og er et tilbud til de mange ferierende gæster i området. Is huset er servicestation, hvor der sælges et mindre udvalg af is, drikkevarer og let mad. Is huset er natur og turistinformation, samt vært for et smil og en god betjening. Formålet er i al sin enkelthed at optimere turismen i Varde kommune, ved at skabe de bedste rammer for et strandbesøg, samt at skabe midler til udvikling af is huset, samt øvrige udviklende og velgørende formål i området.

Projektet “Red Liv” var et projekt mellem Varde kommune, Dansk Folkehjælp, samt borgere i Nymindegab, projektet har i 2015 uddannet, 10 førstehjælpere hvis formål er at være et førstehjælpsberedskab i Nymindegab. Projektet “Red Liv” har monteret hjertestarter på is huset. Der er yderligere 3 hjertestartere i Nymindegab

Idrætsklubben IK Vest afspejler den ånd som er i Nymindegab, for 4 år siden var der ikke opbakning til det lokale fodboldhold, og klubben var i dyb krise, men et par lyse hoveder fik ideen til at starte en kajak afdeling, og i dag tæller klubben over 40 kajak medlemmer fra hele Blåbjerg området. Klubben råder over 9 kajakker. Desuden består IK Vest af en solid kroket afdeling, som klare sig godt i den lokale konkurrence.

Nymindegab museumsforening er en støtteforening til Nymindegab museum. Nymindegab museum har en fast gruppe frivillige som bl.a. laver “Gaf-Pramme” til brug i Vester havn, samt frivillige der laver kaffe på Madam blå ved specielle lejligheder i Tømrerens hus. Derudover er der et møllelaug der står for driften af den gamle mølle. I år 2017 vil museums foreningen starte en grundlovsmøde tradition op, med aktuelle gæstetalere. 22. maj 2016 er Nymindegab Museum vært ved et arrangement

ved Nationalparkdag under Naturpark Vesterhavet.

Museumsforeningen skal for første gang i år stå for en udstilling, hvor foreningen skal ud at samle billeder af Nymindegab malerne i private hjem i Blåbjerg området for så at udstille dem på Nymindegab Museum.

Foreningen V6 venner er en forening der står for drift og vedligehold, samt sejlads med kutteren V6 som ligger til i Vester havn, derudover står foreningen for vedligehold og tilsyn med de 4 esehuse. Foreningen skal i år være vært for et stort træskibs regatta i weekenden 29-31 juli, der samler sejlebåde fra hele Danmark.

Foreningen Nymindegab Græsnings laug – Naturpleje i særklasse

Nymindegab græsnings laug opstod januar 2013 på en stiftende generalforsamling, hvor interessen for stiftelsen af græsnings lauget var overvældende stor. Vi er nu 60 aktive medlemmer der har 100 dyr.

Tanken bag projektet er, at foretage biologisk naturpleje på Naturstyrelsens Blåvandshuk arealer ved Nymindegab.

Fårene i klitten mellem Nymindegab og Gammelgab skal afgræsse klitterne med fokus på

at græsse hybenrose. Målet er at der bliver bedre plads til klittens naturlige blomsterflor.

Det at få dyr ud i klitten er i sig selv en værdi. Den gamle nordiske race Speltsauer er rolig, nøjsom og stærk og velegnet til at indgå i naturpleje. Dyrene klæder vores fantastiske natur med deres forskellige nuancer i deres pels der hænger i lange lokker over dyret. Dyrene bidrager til mange fornøjelige timer for medlemmerne i græsnings lauget, byens borgere og egnens mange turister der også følger dyrene når de sommergræsser i Nymindegab eller når de er på deres vinteropholdssted i Vesterlund.

Af foreninger og fonde er derud over: Fonden Nymindegab malerne’, Nymindegab jagtforening, Nymindegab jagtkonsortium, Bjålum jagtkonsortium, Nymindegab fiskeriforening, Nymindegab strikkeklub, Nymindegab madklub, Nymindegab stenmalerne.

i 2015 fik Nymindegab en udviklingsplan i samarbejde med Varde kommune “Nymindegab kom med ud over kanten”, planen har mange visionære ideer, nogle er ført ud i livet, andre er under udarbejdelse, og andre igen, er der ved at blive søgt penge til. Fælles for projekterne er at det er nemt at samle byens borgere, når projekterne skal føres ud i livet. Der er en bred og solid opbakning blandt de 229 indbyggere, og netop derfor synes vi at Nymindegab ville være et super godt bud på “Årets Landsby 2016”

Bliver Nymindegab “Årets Landsby 2016” vil dette ikke blot gavne Nymindegab, men hele det gamle Blåbjerg kommune, da vi netop har et godt samarbejde gennem Blåbjerg udviklingsråd, for med vores beskedne størrelse har vi erkendt at ingen kan klare sig alene.

Denne korte beskrivelse skulle gerne give et billedet af den “Nymindegab ånd” som hersker her i byen, vinder Nymindegab skal de kr. 10.000 bruges på endnu at styrke sammenholdet i byen med at få skrevet og indspillet en “Nymindegab Sang”

 

 

Følgende afsnit giver et billedet af Nymindegab historie, om gabet, jernbanen, hjemmeværnsskolen, Nymindegab malerne, Nymindegab Kro, samt en liste over erhverv og en litteraturliste.

Historie

På museet findes Lønnepigens grav. Hun levede i området for 2.000 år siden, og de unikke rester af hendes blå kjole med rødt mønster har givet viden om kvindernes klædedragt i Jernalderen. Der er også fundet rester af Stenalderbopladser og en bro fra Vikingetiden. Nymindegab beskrives første gang i 1500 tallet, som “land of Nu mit” i kort fra engelske søfarere.

Gabet

Ringkøbing Fjord har været en havbugt, men landtanger, der voksede frem fra syd og især fra nord afskar den efterhånden fra Vesterhavet. Omkring 1650 var der et bredt udløb ved Sønder Havrvig, men så vandrede gabet sydpå og nåede til Skodbjerge i 1700, til Bjerregård i 1730, til Bjålum i 1750, til Nymindegab omkring 1800 og til Houstrup ca. 1845, hvor gabets vandring sluttede. Undervejs havde vandet adskilt det tidligere klitland Tipperne fra Holmsland Klit og dannet den brede, flodlignende Nyminde Strøm, der dog blev smallere, da den mødte den gamle kystklint ved Nymindegab og længere sydpå.

I løbet af 1800-tallet, hvor der var adgang til både fjorden og havet, blev Nymindegab et af de vigtigste fiskerlejer på Vestkysten syd for Limfjorden. Her var også ladeplads med lodshus, redningsstation, toldassistentbolig og færge over til Holmsland-siden, hvor fiskerbådene lå. Men gabet sandede til, så man gravede i 1892 en kanal, som dog også jævnligt sandede til. I 1908- 09 blev den første kanal anlagt ved Hvide Sande, men efter en stormflod blev den lukket i 1915, hvor man i stedet gravede Gødelkanalen ved Nymindegab. I 1929-30 blev den nuværende kanal anlagt ved Hvide Sande, og havfiskeriet flyttede dertil.

Jernbanen

Da man i 1870’erne begyndte at tænke på jernbane i Vardes vestegn, var det en selvfølge, at den skulle ende i Nymindegab og transportere fisk derfra. Den store jernbanelov fra 1894 indeholdt da også en bane “fra Nymindegab over Billum til Varde”. Men med den evindelige tilsanding af gabet mistede Nymindegab sin betydning, og i 1900 besluttede Rigsdagen, at banen skulle ende i Nørre Nebel. Varde-Nørre Nebel Jernbane, der stadig eksisterer og nu hedder Vestbanen, blev åbnet i 1903. Der blev i 1917 og 1925 gjort forsøg på at få banen forlænget fra Nørre Nebel til Nymindegab, men forgæves.

Nymindegab fik først jernbane i august 1942, dog ikke en offentlig bane, som beboerne kunne have gavn af, men et sidespor, der kun måtte bruges af den tyske Værnemagt. Tyskerne var nemlig i gang med at anlægge en stor fæstning med hærkystbatteri, radarstation og en flakskydeplads til afprøvning af antiluftskyts. Hovedsporet gik til en banegård med 5 spor inde i Nymindegablejren, hvor det store militærpersonel blev indkvarteret, og et sidespor førte ud i klitterne til Flaklejren, hvor der var en rangerbanegård med 2 spor. Snart kom der hver uge lukkede tog fra Berlin med nye luftværnsbatterier, der skulle afprøves og sendes videre efter endt indskydning. Nebelbanen havde mange godstransporter til lejren, og toget “Piraten” kørte medarbejdere fra Esbjerg til Nymindegab om morgenen og tilbage om aftenen.

Efter Besættelsen blev sporet Nørre Nebel- Nymindegab i oktober 1945 brugt til udkørsel af bl.a. mergel, men ellers er sporet stort set kun blevet brugt af det danske militær. I 1976 overvejede Nebelbanen at starte persontrafik til Nymindegab, men opgav det. Siden sommeren 2001 har man kunnet køre på skinnecykel. Der har også kørt veterantog på banen, men sporet er nu afskåret fra omverdenen, da skinnerne er taget op i den vestlige del af Nørre Nebel. Sporet ud til Flaklejren blev taget op i 1945-46, men tracéet er bevaret som sti.

Hjemmeværnsskolen

Tyskerne byggede Nymindegablejren, så den fra luften ligner en landsby, og det lykkedes at narre englænderne, så de ikke bombarderede den. Efter Besættelsen husede lejren tyske flygtninge indtil den i 1946 blev overtaget af Forsvarsministeriet. Ved oprettelsen af Hjemmeværnet blev lejren i 1949 taget i brug som Hjemmeværnets Befalingsmandsskole. Hjemmeværnsskolen har nu 3.000 kursister om

året og er en vigtig arbejdsplads, som er med til at holde liv i byens butikker og gøre den kendt over hele landet.

Malerne

Nymindegab Museum har ca. 200 malerier af Nymindegab malerne, der havde tilknytning til egnen 1879-1961, bl.a.:

Laurits Tuxen, der blev kendt som en af Skagensmalerne, men besøgte Nymindegab i 1879 og malede fiskermiljøer.

Johannes Larsen, der blev kendt som en af Fynboerne, men flere gange besøgte Nymindegab og Filsø, hvor han malede fugleliv.

Carl Trier Aagaard, der i 16 somre boede på Abelines Gaard i Havrvig inden han i 1936 byggede villa i Nymindegab, hvor han boede og malede til sin død i 1961.

Christen Lyngbo, der boede ved Henne Strand en stor del af sit liv og malede havet, klitterne og heden.

Nymindegab Kro

Erhvervsliv.

Nymindegab kro, Nymindegab Familie Camping, Nymindegablejren, Nymindegab Museum, Min Købmand, Havfruen – brugskunst og unika, Nymindegab Snedker & tømrer ApS, Elitegruppen ApS – Arkitekt & rådgivning, Hobby.DK, West Wind, Restaurant Mod Vinden, Nymindegab Strandpavillon, Nymindegab Ride Center, Nymindegab kano rederi, Vesterlund Camping.

Litteratur

Mylius-Erichsen opholdt sig i Nymindegab i oktober 1905 og skrev om sit og fiskernes forsøg på at redde en forladt norsk brig. Historien blev udgivet under titlen Også en stranding i hans bog Nye Strandingshistorier fra 1905.

Atlantvolden fra Nymindegab til Skallingen af Vibeke B. Ebert

En udmærket bekvem fiskeplads, Rasmussen, Alan Hjorth

Årstids Fiskeriet fra Nymindegab og Holmslands Klit i 1800-årene – 2006

Den vestjyske klitgård : fra Nymindegab til Nissum Fjord. Af Peter Duun Andersen – 2000

Nymindegab Kro har århundredgamle traditioner som landevejskro, og selv om kroen ikke længere ligner den firlængede gård, som Jes Christensen overtog og drev som kro fra 1862, så er de danske kroers ry for gæstfrihed intakt. Det var også i 1800-tallet, at danske malere fik øje på lyset over Nymindegab, der blev Vestjyllands svar på Skagen. Den høje himmel, det skiftende lys og farverne i den fantastiske natur lokkede kunstnere til, og mange af deres værker fandt vej til krostuens vægge. I de senere år er kroen blevet gennemgribende renoveret og nyindrettet med moderne værelser.

Nymindegab Kro – Vinder prisen, Bedste restaurant oplevelse 2016